to proces służący identyfikacji obszarów, w których organizacja lub pracownik powinni się rozwijać, aby osiągnąć założone cele biznesowe. Dzięki przeprowadzeniu diagnozy działania rozwojowe podejmowane przez organizację lub pracowników są lepiej dopasowane do ich potrzeb, a co za tym idzie skuteczniejsze.