Regulamin i warunki korzystania ze strony

Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest SILLEO sp. z o.o.(zwana dalej SILLEO), ul. Stanisława Moniuszki 22/101-103 Bytom, NIP: 6263033017.
2. SILLEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.
3. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

 1. SILLEO przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi SILLEO oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług SILLEO oraz Produktów i usług partnerów handlowych SILLEO, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 2. SILLEO wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez SILLEO jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
  – umożliwienia Klientom – korzystania z funkcji strony internetowej,
  – realizacji zamówień na Produkty i usługi SILLEO,
  – reakcji na informacje przesłane SILLEO z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
  – realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów,
  – realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług SILLEO oraz Produktów i usług partnerów handlowych SILLEO, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 4. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: zakupu Produktów i usług SILLEO, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez SILLEO.
 5. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług SILLEO oraz Produktów i usług partnerów handlowych SILLEO.
 6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez SILLEO. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
 8. SILLEO będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez SILLEO, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury VAT, dochodzenia roszczeń SILLEO.
 9. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
 10. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres oraz data urodzenia.
 11. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, zakupu Produktów i usług SILLEO, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny silleo.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
  – z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej silleo.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies)
  – z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, w przypadku gdy przejście do strony silleo.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę silleo.pl.
 12. W przypadku uzyskania przez SILLEO wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej silleo.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, PW może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny silleo.pl i jej poddomen

 1. Przeglądanie zawartości witryny internetowej silleo.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu czy korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Korzystanie z formularza kontaktowego

 1. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie http://www.silleo.pl/kontakt wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do SILLEO i dostępnych na silleo.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe.
 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter.

Zamawianie usług i produktów

 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez SILLEO za pośrednictwem silleo.pl możliwe jest bez konieczności zakładania konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania oraz daty urodzenia.
 2. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług SILLEO (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług SILLEO oraz partnerów handlowych SILLEO)
 3. SILLEO zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług SILLEO.
 4. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu silleo.pl, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne.
 5. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych silleo.pl.
 6. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do SILLEO przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
 2. SILLEO nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

 1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez SILLEO nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do SILLEO.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. SILLEO nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
 2. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie https://silleo.pl/. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.
 2. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: SILLEO nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do SILLEO serwisu i newsletterów.