Dlaczego pracownikom brakuje samodzielności?

You are currently viewing Dlaczego pracownikom brakuje samodzielności?

Jedną z bardziej cenionych przez liderów i menedżerów kompetencji pracowniczych jest niewątpliwie samodzielność. Co zrobić, gdy dostrzegasz jej deficyt w zespole? Czy możesz pomóc rozwinąć tę umiejętność i dlaczego pracownikom brakuje samodzielności? Na te i inne pytania odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

Zatrudniając nową osobę, powierzając jej określone zadania, z pewnością oczekujesz, że jej praca przełoży się na efekty w postaci lepszego funkcjonowania firmy. Samodzielny pracownik to niewątpliwie odciążenie dla kierownika/lidera, który może skupić się na innych, ważniejszych zadaniach. Co jednak, gdy zatrudnionej osobie brakuje samodzielności? Znając przyczyny, łatwiej podjąć odpowiednie działania w kierunku zmiany na lepsze.

Prowadzimy szkolenia
i coaching dla menedżerów

Twoim pracownikom brakuje samodzielności? Oto możliwe powody!

 1. Lęk przed porażką – blokuje w działaniu, prowadząc często do postawy zachowawczej. Pracownik nie wykazuje samodzielności, obawia się podejmowania najprostszych decyzji, by uniknąć ewentualnych konsekwencji, jeśli decyzje będą złe.
 2. Niepewność co do własnych kompetencji – może sprawiać, że pracownik szuka nadmiernego wsparcia, angażując innych lub odwleka realizację zadań.
 3. Brak doświadczenia – temat, który na pewnym etapie życia zawodowego dotyczy każdego z nas i sprawia, że czujemy się niepewnie.
 4. Niska proaktywność – pracownik czeka na polecenia, nie wychodzi z inicjatywą, co przekłada się na efektywność jego pracy.
 5. Poczucie małego wpływu na własną sytuację w pracy/zadania – obniża motywację i sprawia, że ludzie mniej się angażują.
 6. Brak zaufania ze strony pracodawcy/menedżera – powoduje, że pracownik czuje się źle w miejscu pracy i nie chce dzielić się swoimi pomysłami.
 7. Nadmierne ingerowanie w pracę podwładnych – sprawia, że pracownikom brakuje swobody działania, w efekcie nie widzą sensu dzielenia się ideami, rozwiązaniami, zwłaszcza gdy są one pomijane. Jeśli się z tym zmagasz jako menedżer – być może przydatne byłoby szkolenie delegowanie
 8. Obawa przed reakcją menedżera – jeśli pracownik doświadczy wybuchu negatywnych emocji ze strony lidera, gdy popełni błąd, może obawiać się jego ponownej reakcji w podobnej sytuacji i przestać być proaktywny.

Jak inspirować, gdy pracownikom brakuje samodzielności?

Znasz już najczęstsze przyczyny braku samodzielności pracowników. Jeśli zastanawiasz się, co możesz zrobić, by to zmienić oraz zmotywować zespół do działania, poniżej kilka wskazówek:

Prowadzimy szkolenia
i coaching dla menedżerów

 • Zachęcaj do samodzielności na każdym kroku, to pomoże pracownikom odważyć się i być proaktywnym.
 • Jasno określ obszary odpowiedzialności, w których członkowie i szefowie zespołów mogą samodzielnie działać i podejmować decyzje, by mieli jasny komunikat: „to jest obszar, za który odpowiadam i mogę w nim działać samodzielnie, nie czekając na akceptację szefa”.
 • Naprowadzaj pytaniami na odpowiedzi, by dać satysfakcję z ich znalezienia.
 • Dopytuj pracowników o ich pomysły na rozwiązanie problemów.
 • Usamodzielniaj, podkreślając swoje zaufanie do pracownika.
 • Zadbaj o transparentność, dostarczając zespołowi informacji niezbędnych do samodzielnego podejmowania decyzji (trudno o trafne wybory, jeśli pracownicy nie znają szerszego kontekstu).
 • Ucz pracowników różnych sposobów podejmowania decyzji. Poinformuj – jakie czynniki powinni brać pod uwagę, jak dobierać proces decyzyjny do skali i charakteru problemu, na jaki poziom ryzyka mogą sobie pozwolić.
 • Komunikuj „freedom to fail” (wolność popełniania błędów) – to rozbudza kreatywność zespołu.
 • W przypadku pojawiających się błędów, pokazuj swoim zachowaniem, że „freedom to fail” to nie tylko słowa.
 • Omawiaj błędy pracowników pod kątem wyniesionych z nich lekcji i tego, czego można się z nich nauczyć, zamiast szukać winnego.
 • Przyznawaj się do swoich błędów, pokazując w ten sposób, że błądzić jest rzeczą ludzką.
 • Chwal za sukcesy, to pomaga pracownikom uwierzyć w siebie i swoje możliwości.
 • Analizuj sukcesy, by były nauką dla innych pracowników i motywowały do samodzielności.
 • Angażuj również tych mniej aktywnych, sprawisz, że poczują się ważni i potrzebni, a przy okazji dowiesz się, jak sobie radzą w nowych sytuacjach.

Prowadzimy szkolenia
i coaching dla menedżerów

Samodzielny pracownik to niewątpliwie skarb, ale budowanie samodzielności to proces. Odpowiednio przeprowadzony, pozwoli Ci przekazać mniej istotne decyzje i zadania zespołowi oraz odciąży z nadmiaru obowiązków. To z kolei usprawni pracę całej firmy. Dla pracownika samodzielność jest okazją do rozwoju kompetencji, kreatywności i wprowadzania innowacji. Dając swobodę działania i poczucie wpływu na losy firmy łatwiej o zaangażowanie. Zyskują wszyscy. Przeczytaj też jak delegować zadania – to pomoże Ci w jeszcze lepszy sposób zwiększać odpowiedzialność w Twoim zespole.

Prowadzimy szkolenia
i coaching dla menedżerów

Jeśli potrzebujesz wsparcia we wspomnianym temacie w swojej firmie, zapraszam do kontaktu.

Bruno Żółtowski

Doradza menedżerom i wspiera zarządy firm w budowaniu strategii HRM (Human Resources Management). Diagnozuje potrzeby organizacji i projektuje procesy rozwojowe dla firm i instytucji. Specjalizuje się w usprawnianiu pracy zespołów oraz szkoleniu menedżerów z zarządzania zadaniami i efektywności osobistej.
Wykorzystuje doświadczenia zawodowe zdobyte w pracy trenera, menedżera i przedsiębiorcy, co pomaga mu syntetyzować wiedzę i skuteczniej rozwiązywać problemy Klientów. W 2005 roku założył firmę SILLEO, gdzie obecnie pełni rolę prezesa Zarządu spółki.
Ukończył studia magisterskie i doktoranckie z zakresu psychologii, studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej, szkołę coachingu, Szkołę Trenerów Biznesu Moderator, liczne szkolenia dla trenerów i z zakresu Lean Management.
Uwielbia włóczęgę po świecie z plecakiem na plecach i dobrego bluesa.