Oferta

Szkolenia

W ofercie posiadamy zarówno szkolenia tzw. miękkie, jak i specjalistyczne. Specjalizujemy się w obszarze związanym z budowaniem relacji między ludźmi i zwiększaniem wydajności zespołów.

Każde szkolenie jest mieszanką ćwiczeń praktycznych, solidnej wiedzy naukowej, wymiany doświadczeń, wyciągania wniosków umożliwiających praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności.

Oferujemy ofertę szkoleń „uszytych na miarę”.

Abonament HR

Idealny wybór dla wielu firm – wykorzystując comiesięczny pakiet godzin mają Państwo dostęp do: trenera biznesu, coacha, konsultanta, mediatora.

W ramach umowy o współpracy oferujemy Państwu regularne wsparcie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi: outsourcing działu HR i szkoleń.

Oferta najczęściej wybierana przez firmy szybko rozwijające się, wymagające wsparcia w zakresie uporządkowania procesów zarządzania zespołami. Wspomaga także organizacje mające problem z dużą rotacją pracowników i borykające się z wewnętrznymi kryzysami.

Coaching managerski

Indywidualne sesje dla dyrektorów i managerów, usprawniające pracę osoby zarządzającej, a także podnoszące skuteczność stosowanych narzędzi zarządzania.

Idealne dla osób zajmujących stanowiska w dużych firmach, jak i dla właścicieli małych i średnich firm. Sesje wspierane mentoringiem. Podczas pracy coachingowej stosujemy standardy pracy rekomendowane przez International Coaching Federation.

Przykłady

Ofert uzupełniających

Każdy z Klientów posiada specyficzne potrzeby, często do osiągnięcia zakładanych celów należy posłużyć się konkretnym formatem współpracy. Zawsze staramy się rozwiązywać problemy poprzez rzetelnie dobrane narzędzia.

Audyt w firmie

Przeprowadzamy audyt pod kątem zarządzania pracownikami i poziomu motywacji i wydajności zespołów, komunikacji wewnętrznej, efektywności sprzedaży i obsługi klienta.

Gry terenowe

Nowoczesną i nietuzinkową formą integracji pracowników jest gra terenowa. Scenariusz gry tworzony jest w oparciu o potrzeby Klienta i dedykowany dla konkretnej grupy odbiorców.

Rozwiązywanie problemów małych firm

Pomagamy firmom rodzinnym, których pracownicy nie mogą znaleźć wspólnego języka, rozwiązujemy konflikty za pomocą mediacji.