7 kluczowych elementów zaufania według Brene Brown

współpraca w zespole
You are currently viewing 7 kluczowych elementów zaufania według Brene Brown

Droga do zaangażowania i współpracy

Zaufanie w miejscu pracy to fundament, który kształtuje efektywną współpracę i zaangażowanie zespołu. Brene Brown, ceniona psycholożka i badaczka ludzkich zachowań, proponuje konkretny model, który pomaga zbudować kulturę zaufania. Katalog Braving to nie tylko abstrakcyjna teoria, ale praktyczny przewodnik, który możemy zastosować w codziennych działaniach, aby wzmacniać relacje w zespole. Poniżej przyjrzymy się siedmiu kluczowym elementom zaufania według Brene Brown i dowiemy się, jak można je zastosować w zarządzaniu zespołem.

 1. Granice: tworzenie przestrzeni dla wszystkich

Element granic odnosi się do określania i szanowania własnych granic prywatności oraz szacunku dla granic innych osób. W praktyce oznacza to otwarte komunikowanie się na temat możliwości i potrzeb oraz szanowanie prywatności współpracowników. Można przykładowo dzielić się obawami związanymi z zadaniami i prosić o wsparcie w trudnych sytuacjach.

 1. Rzetelność: budowanie wiarygodności

Rzetelność to nie tylko dotrzymywanie zobowiązań, ale także transparentność w komunikacji. Obiecujemy tylko to, co jesteśmy w stanie zrealizować, budując w ten sposób wiarygodność. Przykładowo, zobowiązując się do terminów, warto mieć realistyczne podejście do własnych zasobów, unikając obietnic na wyrost.

 1. Odpowiedzialność: gotowość do wzięcia odpowiedzialności za błędy

Odpowiedzialność to umiejętność przyznawania się do błędów, zrozumienia strat innych oraz podjęcie próby zadośćuczynienia. W sytuacjach, gdy coś nie idzie zgodnie z planem, kluczowe jest otwarte przyznanie się do popełnionego błędu oraz działania w kierunku jego naprawy.

 1. Skarbiec: dyskrecja w relacjach

Element Skarbca dotyczy zachowania się z dyskrecją, czyli dochowywania powierzonych nam tajemnic. W praktyce oznacza to, że nie ujawniamy informacji bez zgody innych osób. Z drugiej strony powinniśmy się dzielić wskazówkami dotyczącymi działania lub postaw innych osób i mówić im bez pośredników, co naprawdę myślimy. To jest oznaką lojalności wobec innych i zespołu.

 1. Spójność: praktykowanie wartości na co dzień

Spójność to praktykowanie swoich prawdziwych wartości w codziennych działaniach. Nawet jeśli jest to trudne, ważne jest trzymanie się swoich przekonań. Przykładowo, jeśli wartością jest uczciwość, nawet w trudnych sytuacjach warto trzymać się tej zasady.

 1. Nieocenianie: zrozumienie bez krytyki

Nieocenianie oznacza powstrzymywanie się od krytyki wobec innych i siebie samego. W praktyce oznacza to stawianie się w sytuacji drugiej osoby, próbę zrozumienia jej perspektywy i potrzeb bez negatywnej oceny. W kontekście pracy może to oznaczać zrozumienie obaw czy oporu zespołu wobec zmiany i otwarte rozmowy na ten temat.

 1. Hojność: Zakładanie Dobrych Intencji

Hojność w modelu Brene Brown oznacza zakładanie dobrych intencji innych osób oraz wyrażanie życzliwości nawet w sytuacjach, gdy popełnili błąd. Przykładowo, jeśli współpracownik popełnił błąd, warto podejść do tego z otwartym umysłem, zakładając, że nie było to celowe, a jedynie ludzki „wypadek przy pracy”.

Katalog BRAVING jako mapa drogi do zaufania

Samo zrozumienie elementów zaufania to jedynie pierwszy krok. Menedżerowie pragnący zbudować trwałe relacje oparte na zaufaniu, muszą przełożyć te idee na konkretne działania. Oto kilka praktycznych wskazówek, jak efektywnie wykorzystać katalog BRAVING:

 1. Bycie inspirującym wzorcem: Cały zespół powinien być wierny zasadom katalogu BRAVING, praktykując je w codziennych sytuacjach ale to menedżer powinien być liderem w tej kwestii. Jego zachowanie jest punktem wyjścia do ukształtowania kultury zaufania w zespole.
 1. Określanie wzajemnych oczekiwań: Regularne spotkania zespołowe stanowią doskonałą okazję do jasnego określenia wzajemnych oczekiwań. Menedżer powinien stworzyć otwarte środowisko, w którym każdy członek zespołu może dzielić się swoimi oczekiwaniami i obawami.
 2. Docenianie zachowań budujących zaufanie w zespole: Regularne docenianie sytuacji, w których pracownicy zachowali się zgodnie z zasadami Katalogu BRAVING, wzmacnia je. Menedżer powinien publicznie doceniać pracowników za przejawy odpowiedzialności, rzetelności czy szacunku, co motywuje do dalszych pozytywnych działań.
 3. Uważność na zachowania osłabiające zaufanie: Menedżer powinien reagować na sytuacje, które mogą zaszkodzić zaufaniu. Otwarta komunikacja, umożliwiająca przekazanie informacji zwrotnej, pozwoli unikać eskalacji problemów i wyeliminować zachowania, które mogą osłabić zaufanie w zespole.
 4. Rozwijanie kompetencji według Katalogu BRAVING: Warto inwestować w rozwijanie kompetencji zespołu, które ułatwiają codzienne budowanie zaufania. Może to obejmować szkolenia z komunikacji, empatii, asertywności czy rozwiązywania konfliktów. Im więcej umiejętności będą mieli pracownicy, tym bardziej naturalnie BRAVING będzie wchodził w codzienną praktykę.
 5. Otwarte rozmowy o błędach i niedoskonałościach: Menedżer powinien tworzyć atmosferę, w której otwarte rozmowy o błędach są mile widziane. Rozmowy te powinny skupiać się na wyciąganiu wniosków i planowaniu działań naprawczych, co przyczynia się do budowy odpowiedzialności w zespole.

W rezultacie, skorzystanie z katalogu BRAVING nie tylko pozwoli na zidentyfikowanie obszarów do poprawy, ale także stworzy solidne fundamenty dla trwałej kultury zaufania w zespole. Budowanie zaufania to proces, który wymaga czasu i zaangażowania, ale efekty w postaci lepszej współpracy, zadowolenia zespołu i osiągania celów organizacyjnych są tego warte.

Beata Adamczyk-Nowak

Rozwija kompetencje społeczne menedżerów, które pozwalają im sprawnie zarządzać zespołami. Od 2000 roku prowadzi szkolenia opierając się na rzetelnej, empirycznie sprawdzonej wiedzy i praktyce biznesowej. Od ponad dwudziestu lat jest menedżerką i przedsiębiorcą.
Specjalizuje się w tematyce efektywności osobistej menedżerów, zarządzaniu zespołami i budowaniu kultury feedbacku w organizacjach. Pomaga menedżerom rozwijać umiejętności przywódcze.
Usprawnia procesy zarządcze w firmach Klientów opierając się na dobrych praktykach zarządzania zadaniami i czasem. Wykorzystuje aplikacje i nowe technologie do poprawiania produktywności zespołów. Optymalizuje procesy HR.
Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii, studia z zarządzania zasobami ludzkimi, Szkołę Trenerów Biznesu Moderator, Szkołę Coachingu Menedżerskiego.
Jest pasjonatką biegania, najdłuższy pokonany dystans to ultramaraton Super Trail - 130 km górami.