Jak dobrze wybrać szkolenie dla swojej firmy?

jak wybrać szkolenie dla menedżerów
You are currently viewing Jak dobrze wybrać szkolenie dla swojej firmy?

To, że rozwój kompetencji pracowników jest niezbędny dla osiągania celów firmy chyba dla wszystkich jest bezdyskusyjne. Uczenie się w firmach może przybierać różne formy, od przekazywania instrukcji (słownych lub pisanych), przez rozwój on the job, a więc w trakcie wykonywania zadań pod okiem bardziej doświadczonych pracowników, aż po specjalnie organizowane szkolenia. Okazuje się jednak, że to właśnie szkolenia wywołują najwięcej kontrowersji, bo bywają niedopasowane do aktualnej wiedzy pracowników, ich potrzeb, a także ich preferencji uczenia się. Co zrobić, aby były one jak najbardziej efektywne, a jednocześnie pracownicy w nich chętnie uczestniczyli?

Jak zbadać potrzeby szkoleniowe?

Bez diagnozy potrzeb szkoleniowych  lepiej nie myśleć o zakupie szkolenia. Pominięcie tego etapu najczęściej skutkuje szkoleniem, które będzie dotyczyło tematów znanych już pracownikom lub tematów, na które jeszcze nie są przygotowani, bo brakuje im bardziej podstawowej wiedzy czy umiejętności. Dobrze przeprowadzona diagnoza potrzeb szkoleniowych powinna odnosić się do celów strategicznych przedsiębiorstwa, zawierać analizę aktualnych luk kompetencyjnych u pracowników, a także opis tych kompetencji, które mają być rozwijane. Taki opis będzie najbardziej użyteczny jeśli będzie odpowiadał na pytania:

 • Co pracownik wie?
 • Co pracownik potrafi zrobić?
 • Co pracownik rozumie?

 •  

Na przykład, kiedy zależy Ci na tym, aby wprowadzić feedback do codzienności firmy, dobrze, aby pracownik wiedział jakich sposobów na udzielanie feedbacku może użyć, kiedy go dawać. Powinien potrafić przeprowadzić z sukcesem rozmowę feedbackową i  rozumieć dlaczego to jest ważne.

Im dokładniej zostaną opisane kompetencje, których pracownik ma się nauczyć, tym łatwiej będzie obliczyć zwrot z inwestycji (ROI).

Polecana firma szkoleniowa lub trener biznesu

Teraz kolej na poszukiwanie i wybór odpowiedniej firmy, trenera i programu. Na rynku polskim działa wiele firm szkoleniowych o różnej renomie i doświadczeniu. Niestety wciąż brakuje jednoznacznej i uznanej certyfikacji takich firm, która mogłaby pomóc w wyborze, dlatego też nie jest to proste. Wydaje się, że najłatwiej dostępnym sposobem jest zadanie pytania o rekomendację na jednej z grup w mediach społecznościowych. Da Ci to ogląd możliwości, jakie są na rynku. Warto przy tym sprawdzić kto jest autorem rekomendacji – czy to osoba, która zajmuje się kupowaniem i organizacją szkoleń, czy branża, w jakiej pracuje jest pokrewna z Twoją. Dobrze też, w miarę możliwości, porozmawiać z taką osobą, aby dopytać dlaczego akurat tę firmę szkoleniową poleca. Bardzo skutecznym sposobem wyboru firmy szkoleniowej lub trenera jest zasięgnięcie opinii w swojej sieci kontaktów. Zapytaj nie tylko o wrażenia uczestników i wyniki ewaluacji, ale także o sprawy związane z samą organizacją szkolenia, jak np. o łatwość kontaktu z trenerem, jego elastyczność, proces analizy potrzeb przeprowadzony przez trenera. Dzięki temu taka współpraca będzie przyjemna i efektywna nie tylko dla uczestników szkolenia, ale także dla Ciebie.

Jaki program szkolenia jest najlepszy dla menedżerów?

Każda szanująca się firma szkoleniowa nie przystąpi do realizacji szkolenia bez dokładnego poznania potrzeb szkoleniowych. Dobrze być przygotowanym na kilka pytań, np.

 • skąd potrzeba takiego szkolenia,
 • jakie mają być jego efekty,
 • w jakich sytuacjach nabyte kompetencje mają być wykorzystywane,
 • jaka jest aktualna wiedza pracowników z zakresu, który obejmuje szkolenie,
 • jakie jest nastawienie pracowników do szkolenia,
 • kto jest jego odbiorcą (jakie role pełnią pracownicy, jaki jest ich staż pracy)?

Na tej podstawie firma lub trener przygotuje program szkolenia do akceptacji.

Na co zwrócić uwagę przy ocenie programu szkolenia?

Przede wszystkim na zakres – czy jest zgodny z naszymi potrzebami. Poza tym sprawdź czy nie jest przeładowany treściami. Często zdarza się, że firmy szkoleniowe obiecują wiele, a mogą dobrze zrealizować tylko część lub wszystko – byle jak. Zwróć też uwagę na to, jakimi metodami będzie posługiwał się trener. Im mniej wykładu, a więcej metod aktywnych (np. dyskusje, analizy przypadków, quizy, symulacje, gry, ćwiczenia) tym ciekawsze będzie szkolenie. Dzięki temu uczestnicy chętniej się zaangażują i łatwiej będą nabywać lub rozwijać kompetencje.

Jakie szkolenie wybrać: stacjonarne czy online?

Pandemia spowodowała, że zwiększyła się różnorodność form szkoleniowych dostępnych na rynku. Każda z nich ma swoje plusy i minusy, a wybór konkretnej formy powinien być podyktowany potrzebami i możliwościami kupującego. Do wyboru mamy:

 • Szkolenia stacjonarne (większa motywacja uczestników, ale zajmuje sporo czasu)
 • Szkolenia on-line lub e-learning (łatwiej dostępne dla pracowników, ale często nie skupiają się oni w 100% na tym co się dzieje na szkoleniu)
 • Blended learning (połączenie szkoleń stacjonarnych, e-learningu).  

Warto przy tym zasięgnąć rady trenera, ponieważ forma szkolenia powinna także być dobrana do jego tematyki. Na przykład, kiedy chcesz zapoznać uczestników z jakimś modelem lub przekazać jakąś wiedzę teoretyczną – e-learning doskonale się sprawdzi. Jeśli jednak zależy Ci na tym, aby uczestnicy nabyli kompetencje społeczne (np. prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami) – wtedy dużo lepiej sprawdzi się szkolenie stacjonarne.

Oczywiście, nie bez znaczenia są też preferencje i możliwości uczestników. Jeśli forma szkolenia będzie im odpowiadała to już połowa sukcesu na drodze do zaangażowania uczestników w proces rozwoju kompetencji.

Skąd wiadomo ile kosztuje szkolenie menedżerów?

Na rozwoju pracowników nie należy oszczędzać bo właściwie skalibrowane szkolenie przyniesie nam zdecydowany zwrot z inwestycji. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy decydować się na szkolenie „za wszelką cenę”. Co więc dobrze wziąć pod uwagę analizując jego koszty? Przede wszystkim koszt wynagrodzenia trenera lub firmy szkoleniowej. Warto przy tym zorientować się, co zawarte jest w kwocie wynagrodzenia. Czasem koszt jest wyższy, ale firma przywozi swoje materiały szkoleniowe, papier do flipcharta, karteczki, flamastry, itd. Jeśli chcemy nieco obniżyć koszt, możemy zadbać o te materiały we własnym zakresie.

Inne koszty, które warto wziąć pod uwagę to:

 • koszty wynajęcia lub eksploatacji sali szkoleniowej,
 • koszty poczęstunku,
 • koszty podróży i ewentualnie zakwaterowania uczestników,
 • koszty przerwania pracy – kiedy uczestnicy nie będą wykonywać swoich obowiązków,
 • koszty oceny i monitorowania efektywności szkolenia.
 • Wybór najlepszego szkolenia dla swojej firmy nie jest szybką decyzją. Powinien być poprzedzony analizą, rozmowami zarówno z potencjalnymi uczestnikami, ich przełożonymi jak i trenerami, ponieważ na dobry wybór wpływa wiele czynników. Być może ten wybór nie zawsze będzie trafny, ale zawsze warto z niego wyciągać wnioski i lekcje na przyszłość.

Jeśli temat cię zainteresował przeczytaj także artykuł o tym jak wybrać firmę szkoleniową.

Agnieszka Dunaj

Uczy menedżerów nowoczesnego podejścia do zarządzania ludźmi opartego na zaufaniu i budowaniu zaangażowania. Prowadzi warsztaty rozwijające kompetencje menedżerskie i coaching menedżerski.
Specjalizuje się w tematyce związanej z motywowaniem pracowników i komunikacją. Pomaga firmom przechodzić na partnerski i partycypacyjny styl zarządzania. Pracuje na sali szkoleniowej od 2001 roku i stale poszukuje nowych sposobów na ciekawe i efektywne przekazywanie wiedzy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie, zarządzała zespołami w projektach międzynarodowych.
Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki, studia magisterskie z filologii angielskiej, studia z zarządzania zasobami ludzkimi, Szkołę Trenerów Metrum, Szkołę Profesjonalnego Coachingu oraz Szkołę Treningu i Coachingu Zespołowego szereg szkoleń dla menedżerów.
Jest niepoprawną optymistką, w każdej sytuacji znajduje pozytywy.