Jednym z najpopularniejszych pojęć związanych z komunikacją biznesową jest feedback. Definicja feedbacku podkreśla, że jest to informacja ukierunkowana na wprowadzanie udoskonaleń. Może dotyczyć zadań wykonanych przez pracownika czy nowego produktu. Feedback jest więc formą oceny, wskazówek, co powinno być naprawione i w którym kierunku można się rozwijać

Aby feedback był wartościowy, należy zadbać o to, by

  • zwracać się bezpośrednio do osoby, której dotyczy ocena, 
  • rozmawiać bezpośrednio po wydarzeniu, 
  • oceniać nie osobę, a jej zachowanie, działanie, 
  • unikać oceny aspektów, na które osoba nie miała wpływu, 
  • podawać konkretne informacje, unikać formułowania ogólnych osądów i generalizacji, 
  • skupiać się na sytuacji tu i teraz, 
  • podkreślić korzyść z przekazanej informacji i cel, jaki chcemy nią osiągnąć. 

Feedback po polsku to informacja zwrotna, choć w środowisku korporacyjnym przyjęło się używanie angielskiej formy, jako krótszej i prostszej do wypowiedzenia.