Szkolenie dedykowane jest menedżerom, dyrektorom, przedsiębiorcom, koordynatorom. Obejmuje zagadnienia, takie jak:

 • rola komunikacji w sprawnym zarządzaniu zespołami,
 • komunikacja jako narzędzie budowania relacji w zespole,
 • zasady poprawnej komunikacji i błędy, które utrudniają porozumienie,
 • podejście wspierające i instruujące,
 • podejście konfrontacyjne, a dążenie do rozwiązania problemu,
 • komunikowanie celów i zadań,
 • udzielanie informacji zwrotnej,
 • prowadzenie rozmów egzekwujących.
SILLEO szkolenia dla menedżerów

Szkolenie z komunikacji obejmuje więc zarówno zagadnienia związane z udzielaniem informacji pozytywnych, jak i negatywnych. Dobra komunikacja z pracownikami to nie tylko wyznaczanie zadań, czy chwalenie za ich dobrą realizację, ale czasem to także konieczność upomnienia i wyrażenia rozczarowania. Szkolenie obejmuje różne przypadki i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennej współpracy. Dzięki nim uczestnicy będą dobrze przygotowani na każdy możliwy scenariusz.

Szkolenie z komunikacji jest też po to, aby wzmocnić w menedżerach i osobach na stanowiskach kierowniczych pewność siebie, nauczyć rozpoznawania i stawiania granic, a także dawania pracownikom przestrzeni do wzięcia odpowiedzialności za wykonane lub planowane działania. Wszystko to wymaga szczerej, asertywnej, ale i jasnej komunikacji, do której przygotowuje szkolenie prowadzone przez osoby z wysokimi kompetencjami i bogatszym doświadczeniem.

Efektywna komunikacja interpersonalna kluczem do sukcesów

Szkolenie skupia się na praktycznych aspektach komunikacji oraz na rzeczywistych przykładach z pracy wielu menedżerek i menedżerów. Stawiamy duży nacisk na uczenie się przez doświadczenie oraz na podstawie własnych przykładów uczestników. Menedżerskie i biznesowe doświadczenia naszych trenerów i trenerek sprawia, że rozwiązania, które proponujemy, są nie tylko możliwe do zastosowania, ale i skuteczne.

Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętność dostosowania stylu komunikacyjnego do rozmówcy, wykorzystania komunikacji do budowania relacji w zespole i zwiększania zaangażowania pracowników, a także do efektywnego rozwiązywania sytuacji problemowych. Dzięki temu szkoleniu jego uczestnicy – menedżerowie – zyskają większą swobodę w komunikacji z zespołami oraz zaangażowanie swoich współpracowników.

Szkolenia menedżerskie dotyczące komunikacji w zespole przełożą się na większe zaufanie ze strony zespołu, co pozwoli wyeliminować potencjalne nieporozumienia i przyczyni się do harmonijnej pracy. Dobra komunikacja wewnętrzna wpływa na atmosferę pracy, która jest kluczem do wielu sukcesów, niezależnie od branży. Każdy menedżer, dyrektor czy lider zespołu powinien zwrócić uwagę na siłę, jaką daje efektywna komunikacja i bazować na niej w delegowaniu zadań, przekazywaniu informacji, weryfikowaniu odpowiedzialności i motywowaniu do pracy.

Jeżeli chcesz poznać indywidualną wycenę szkolenia, potrzebujemy kilku informacji, które uzupełnisz w formularzu brief poniżej.

Wycena jest bezpłatna i na pewno pozwoli szybciej podjąć decyzję o współpracy z nami.

  Regulamin i warunki korzystania ze strony

  Podczas szkolenia zapewniamy:

  Dawkę wiedzy na wysokim poziomie merytorycznym

  Nowoczesne technologie i aplikacje mobilne wspomagające ćwiczenia szkoleniowe

  Pracę z case study

  Quizy online przed, w trakcie i po szkoleniu

  Wypracowanie praktycznych rozwiązań dla wyzwań i problemów

  Grywalizację pobudzającą motywację do uczenia się

  Rozwój wiedzy i umiejętności menedżerskich na wielu obszarach 

  W SILLEO organizujemy również szkolenia motywacyjne i szkolenia z delegowania zadań. Kompetencje menedżerów i lepszą współpracę wewnętrzną podniesie też szkolenie z zarządzania czasem i szkolenie z zarządzania zespołem.
  Zapoznaj się ze szczegółami tych szkoleń i umów się z nami na rozmowę.

  Prowadzimy szkolenia stacjonarnie oraz zdalnie