Zaufanie w zespole wpływa na zaangażowanie jej członków i efektywność w osiąganiu wyników. Z jednej strony dotyczy wiary, że członkowie zespołu mają odpowiednie kompetencje, aby dobrze wykonać swoje zadania, są rzetelni i terminowi. Z drugiej strony jest przekonaniem, że możemy polegać na innych osobach z zespołu, otrzymać od nich wsparcie lub pomoc. To traktowanie się przez członków zespołu z szacunkiem i życzliwością, przekonanie, że każdy może otwarcie podzielić się swoimi pomysłami i wątpliwościami bez narażania się na krytykę.