Samokontrola, nazywana również samodyscypliną, jest umiejętnością kontrolowania swoich emocji i zachowań
Samokontrola jest dobrym predyktorem wyższej samooceny, optymizmu, pozytywnych wyników uczenia się i lepszego przystosowania społecznego.

Według badań zespołu K. Schmidta z 2012 roku, osoby z wyższą samokontrolą miały niższy poziom wypalenia zawodowego. Samokontrola sprzyja również utrzymywaniu działania nakierowanego na cel. Dotyczy to m.in. środowiska pracy, w którym występują liczne dystrakcje utrudniające realizację zadań zawodowych.

Samokontrolę można rozwijać — jednym ze sposobów na jej trening jest np. regularne wykonywanie ćwiczeń fizycznych lub pozbycie się niekorzystnego nawyku. Takie małe akty samokontroli prowadziły do lepszego kontrolowania się w innych, wymagających sytuacjach.