Długotrwałe, celowe znęcanie się nad pracownikiem lub współpracownikiem określane jest jako mobbing. Definicja mobbingu wywodzi się od angielskiego słowa mob – zaczepiać, nagabywać. To jednak tylko niektóre formy mobbingu. Może on przybierać również postać: nieodpowiednich żartów i gestów, sarkazmu, zniesławiania, zastraszania, używania wulgaryzmów w komunikacji, zmuszania do zostawania w pracy po godzinach czy zakazywania przerw, izolowania osoby od zespołu, utrudniania jej prawidłowego wykonywania pracy, pomniejszania jej kompetencji.  

Mobbing może występować niezależnie od hierarchii zawodowej, w formach bezpośrednich i trudniejszych do wykrycia, pośrednich. 

Za stosowanie mobbingu w organizacji odpowiada pracodawca. Dlatego podejmowane są działania mające na celu zapobieganie takiem zjawiskom. Jeśli jednak dojdzie w tej kwestii do zaniechań, pracodawcy grozi kara grzywny lub wypłacenie zadośćuczynienia ofierze. W skrajnych przypadkach mobbing może być ścigany jako przestępstwo.