Metoda GTD (ang. Getting thins done) to metoda planowania zadań w celu poprawy swojej produktywności. Można ją przetłumaczyć jako wskazówkę: doprowadź swoje sprawy do końca. Wiele spraw, które trzymamy w swojej głowie jako sprawy do zrealizowania, ostatecznie powodują, że nie możemy skoncentrować się na aktualnie wykonywanym zadaniu. Twórca metody GTD David Allen określił to jako „otwarte pętle”. Czy GTD może temu zapobiec? Tak! 

Metoda GTD, czyli dokończ swoje sprawy – 5 etapów

Metoda Getting thing done składa się z 5 etapów:

  1. Zgromadzenia wszystkich zadań w jednym miejscu.
  2. Przeanalizowania każdego zadania po kolei od tych najbardziej „na wierzchu”. 
  3. Przyporządkowania każdego zadania do utworzonych przez siebie kategorii. 
  4. Przeglądu zadań.
  5. Wykonania zadań. 

Metoda GTD pomaga efektywnie zarządzać swoimi zadaniami. Dzięki GTD pracownicy wykonają je terminowo i produktywnie – bez zaległości i stresu związanego z gromadzeniem zadań w pamięci.