Matryca Eisenhowera, znana również jako matryca zarządzania czasem, to praktyczne narzędzie do ustalania priorytetów. Zastosowanie matrycy pozwala świadomie zarządzać sobą w czasie, analizować własną produktywność i planować zadania z uwzględnieniem ich pilności i wagi. Autorem tej metody jest Dwight David Eisenhower, który był uważany za jednego z najbardziej produktywnych prezydentów w historii USA. 

Kwadrat Eisenhowera 

Eisenhower podzielił zadania na cztery kategorie: 

  • pilne i ważne, które wymagają podjęcia natychmiastowego działania, z krótkim terminem realizacji i dotkliwymi konsekwencjami niewykonania, 
  • niepilne i ważne — zadania strategiczne, dotyczące realizacji planów i marzeń, od których zależy jakość życia czy rozwój biznesu,
  • pilne i nieważne, czyli m.in. powinności wobec innych ludzi,
  • niepilne i nieważne, zachcianki i zajęcia, które zabijają czas. 

Korzystając na co dzień z matrycy Eisenhowera łatwiej jest skupić się na zadaniach, które przynoszą realne korzyści