słowo tłumaczone z angielskiego dosłownie znaczy przywództwo, szefowanie. W praktyce biznesowej jego znaczenie zmienia się w zależności od obszaru kulturowego a także od kultury organizacyjnej. Leadreship można rozumieć jako to zbiór kluczowych umiejętności takich, jak: delegowanie zadań, budowanie zaufania w zespole, odwaga w podejmowaniu decyzji, tworzenie wizji i inspirowanie innych do jej realizacji, dbałość o wzajemne relacje, skuteczne komunikowanie się, empatia, rozwijanie pracowników.