to proces zbierania i przekazywania interesariuszom organizacji, a więc jej pracownikom na wszystkich szczeblach, współpracownikom, zleceniobiorcom, podwykonawcom niezbędnych z ich punktu widzenia informacji. Dobrze realizowana komunikacja wewnętrzna jest istotna dla prawidłowego wykonywania zadań oraz dla budowania motywacji i lojalności interesariuszy. Realizuje się ją przy użyciu różnorodnych narzędzi (najczęściej narzędzia IT), dopasowanych jednak do potrzeb i nawyków odbiorców.