Ekonomia behawioralna to interdyscyplinarna nauka z pogranicza ekonomii i psychologii, która bada wpływ czynników psychologicznych, emocjonalnych i społecznych na podejmowanie decyzji gospodarczych. Nauka ta zajmuje się również opisywaniem skutków tych decyzji. 

Klasyczna ekonomia zakłada, że decyzje konsumenckie są skupione na korzyściach ekonomicznych i racjonalne. Ekonomia behawioralna zauważa jednak, że często odbiegają one od racjonalności i są powodowane m.in. stanem emocjonalnym

Znajomość zasad ekonomii behawioralnej pozwala zachęcić klientów do określonych działań — np. wyboru konkretnego produktu przez zestawienie go z innym, pozornie mniej opłacalnymi. Innym sposobem jest zastosowanie komunikacji opartej o opis potencjalnych strat, do których może dojść, gdy klient nie zdecyduje się na zakup produktu. 

Ekonomia behawioralna przypomina, że wprowadzając na rynek towary lub usługi warto wyjść poza logikę i wziąć pod uwagę emocje potencjalnych klientów.