3 kluczowe elementy wpływające na motywację pracowników

jak motywować pracowników
You are currently viewing 3 kluczowe elementy wpływające na motywację pracowników

Ludzie lubią myśleć o sobie, że są racjonalni, kierują się rozumem i praktycznie podchodzą do życia. Jeśli osiągają to, co chcą – są w 100% zadowoleni. Pokłosiem tej myśli jest przekonanie, że dobrze skonstruowany system wynagrodzeń skutecznie zachęci do pracowników do wytężonej pracy. To prawda, człowiekowi zależy na rezultatach i otrzymywaniu godziwego wynagrodzenia za wysiłek, jaki wkłada w pracę. Potrzebuje też mieć poczucie, że ma wpływ na osiągane efekty i wniósł osobisty wkład w konkretne działanie. Oznacza to, że dla pracownika tak samo ważny jest cel jak i droga do tego celu.

Co daje nam satysfakcję z pracy?

Satysfakcja z pracy jest więc wypadkową trzech rodzajów interesów:

 1. Co ja z tego będę miał?
 2. W jaki sposób to osiągnę?
 3. Jaki będzie mój stan emocjonalny i psychiczny?

Możesz dać awans i podwyżkę pracownikowi. Potem możesz długo dopełniać formalności, nie dać mu wsparcia we wdrożeniu do nowej roli, nie określić zakresu jego odpowiedzialności. Czy w tej sytuacji pracownik będzie zadowolony, zaangażowany i efektywny? Raczej sfrustrowany, zdemotywowany i mało skuteczny. Jak widzisz, dla ludzi bardzo istotna jest droga, która prowadzi do rezultatu.

Prowadzimy szkolenia
i coaching dla menedżerów

Jak zmotywować pracownika?

Aby pracownicy mieli silną motywację do pracy, muszą wierzyć, że ich szefowie podejmują właściwe decyzje lub postępują w sposób uczciwy. Co oznacza uczciwe podejście? Każdy człowiek pragnie, aby postrzegano go jako człowieka bez względu na zajmowane stanowisko, poziom wykształcenia czy też posiadane doświadczenie. Chcemy być traktowani z szacunkiem i uprzejmością, być zrozumiani i akceptowani. Zbudowanie relacji „ja-ty” jest podstawową potrzebą każdego człowieka. Nie lubimy, kiedy ktoś traktuje nas jak pionki w grze, trybik w maszynie lub w sposób obojętny. W efekcie w relacji z drugim człowiekiem zamieniamy się w „to”, co jest dla nas szczególnie  przykre. Trudno ufać i angażować się, kiedy stajemy się narzędziem w rękach szefa.

Jak budować dobre relacje z pracownikami?

Budowanie relacji opartej na szacunku, poważnym traktowaniu i chęci zrozumienia pracownika przyczynia się do zdobycia zaufania pracowników. Jeśli pracownicy widzą, że ich szef gra fair, chętniej przyjmują nawet te decyzje, z którymi nie zgadzają się.

Badania prowadzone przez R. Mauborgne i W. Chan Kim wskazały trzy wzajemnie uzupełniające się zasady budujące zaufanie do przełożonego.

 1. Angażowanie pracowników w podejmowanie decyzji, które ich dotyczą:
  • zachęcanie do wyrażania opinii,
  • pozwolenie na kwestionowanie pomysłów i założeń,
  • okazywanie szacunku do pomysłów.
 2. Wyjaśnianie i edukowanie:
  • przedstawianie przesłanek stojących za decyzjami,
  • wyjaśnianie decyzji i ich konsekwencji (pozytywnych, jak
   i negatywnych).
 3. Precyzowanie oczekiwań:
  • określanie reguł współpracy i dbanie o rozumienie ich,
  • znajomość kryteriów oceny pracy,
  • znajomość celów,
  • wiedza kto i za co odpowiada.

Prowadzimy szkolenia
i coaching dla menedżerów

W podejściu zgodnym z trzema powyższymi zasadami, szef sygnalizuje, że ufa swoim pracownikom, szanuje ich, oczekuje inicjatywy i dzielenia się wiedzą. Dzięki angażowaniu pracowników szefowie podejmują bardziej trafne decyzje, bo mogą korzystać ze zbiorowej mądrości poszerzając swoją perspektywę. Z kolei pracownicy widząc własny udział w tworzeniu pomysłów, z większym zaangażowaniem je wykonują. Poprzez wyjaśnianie pracownicy lepiej rozumieją punkt widzenia szefa i firmy, uczą się patrzeć na ogólny interes firmy a nie tylko na własne korzyści. Z kolei precyzowanie oczekiwań powoduje, że pracownicy w pełni rozumieją, w jakich granicach się poruszają, przez co mogą skupić się na pracy.

Szefowie, którzy kierują się tymi trzema zasadami w codziennym zarządzaniu zespołami, zyskują zaufanie i zaangażowanie pracowników. To dwa fundamentalne czynniki dobrowolnej współpracy pracownika z przełożonym.

Beata Adamczyk-Nowak

Rozwija kompetencje społeczne menedżerów, które pozwalają im sprawnie zarządzać zespołami. Od 2000 roku prowadzi szkolenia opierając się na rzetelnej, empirycznie sprawdzonej wiedzy i praktyce biznesowej. Od ponad dwudziestu lat jest menedżerką i przedsiębiorcą.
Specjalizuje się w tematyce efektywności osobistej menedżerów, zarządzaniu zespołami i budowaniu kultury feedbacku w organizacjach. Pomaga menedżerom rozwijać umiejętności przywódcze.
Usprawnia procesy zarządcze w firmach Klientów opierając się na dobrych praktykach zarządzania zadaniami i czasem. Wykorzystuje aplikacje i nowe technologie do poprawiania produktywności zespołów. Optymalizuje procesy HR.
Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii, studia z zarządzania zasobami ludzkimi, Szkołę Trenerów Biznesu Moderator, Szkołę Coachingu Menedżerskiego.
Jest pasjonatką biegania, najdłuższy pokonany dystans to ultramaraton Super Trail - 130 km górami.