Edyta Madej

Edyta Madej

Mediator wiedzy

Trener myślenia wizualnego, moderator Design Thinking, e-dydaktyk, projektant szkoleń e-learningowych. Jest mediatorem wiedzy. Prowadzi warsztaty z zakresu zarządzania wiedzą, myślenia wizualnego, zarządzania czasem oraz stresem informacyjnym, a także wykorzystania nowych technologii w firmach.

Tworzy i uczy jak konstruować prezentacje, infografiki, filmy whiteboardowe. Tworzy Pigułki Wiedzy, które wykorzystywane są podczas wystąpień, w celach szkoleniowych lub edukacyjnych i pomagają usprawnić przekaz informacji. Prowadzi zajęcia z zakresu tworzenia e-learningu na uczelniach wyższych w Warszawie i w Krakowie.

Ukończyła studia magisterskie z doradztwa psychospołecznego, studia podyplomowe: Trener Umiejętności Poznawczych oraz studia Trener Grupowy, a także liczne kursy dla trenerów: m.in. Trener Warsztatów On-line, Moderator Design Thinking i wiele innych.

Powrót

Zapraszam do kontaktu

Kontakt