Kilka słów o firmie

Na rynku usług szkoleniowych funkcjonujemy nieprzerwanie od 2005 roku. Jesteśmy dostawcą rozwiązań dla biznesu. Wdrażamy usługi rozwojowe dla pracowników organizacji, skupiając się głównie na szkoleniach, doradztwie w obszarze HR i coachingu.

W naszej branży kluczowa jest jakość dostarczanych usług, a także wysoka efektywność wdrażanych rozwiązań. Stąd stała współpraca SILLEO z podmiotami mogącymi zapewnić kompleksową obsługę Klienta na najwyższym poziomie, dlatego właśnie pozostajemy w partnerstwie biznesowym z kancelarią adwokacką, agencją eventową, agencją rekrutacyjną i agencją PR, które wspierają naszych Klientów niemal przez 24 h na dobę.

W swoim portfolio Klientów posiadamy zarówno międzynarodowe koncerny jak i rozwijające się firmy z krajowym kapitałem. Dostarczamy nowoczesne i oparte na wiedzy i doświadczeniu usługi rozwojowe: szkolenia kadry zarządzającej, szkolenia pracowników, audyt potrzeb szkoleniowych w firmie, mapowanie aktualnego stanu procesów w firmie, coaching managerski, doradztwo biznesowe, tworzenie procedur i usprawnienie procesów zarządczych.

silleo-szkolenia-coaching-o-firmie-zespol

Silleo to ludzie

Jesteśmy zespołem ekspertów, praktyków biznesu z wieloletnim stażem.
W pracy stosujemy wyłącznie metody możliwe do zastosowania w praktyce.

Mediator wiedzy

Trener myślenia wizualnego, moderator Design Thinking, e-dydaktyk, projektant szkoleń e-learningowych. Jest mediatorem wiedzy. Prowadzi warsztaty z zakresu zarządzania wiedzą, myślenia wizualnego, zarządzania czasem oraz stresem informacyjnym, a także wykorzystania nowych technologii w firmach.

Tworzy i uczy jak konstruować prezentacje, infografiki, filmy whiteboardowe. Tworzy Pigułki Wiedzy, które wykorzystywane są podczas wystąpień, w celach szkoleniowych lub edukacyjnych i pomagają usprawnić przekaz informacji. Prowadzi zajęcia z zakresu tworzenia e-learningu na uczelniach wyższych w Warszawie i w Krakowie.

Ukończyła studia magisterskie z doradztwa psychospołecznego, studia podyplomowe: Trener Umiejętności Poznawczych oraz studia Trener Grupowy, a także liczne kursy dla trenerów: m.in. Trener Warsztatów On-line, Moderator Design Thinking i wiele innych.

Silleo to ludzie

Jesteśmy zespołem ekspertów, praktyków biznesu z wieloletnim stażem.
W pracy stosujemy wyłącznie metody możliwe do zastosowania w praktyce.

silleo-edyta-madej-hp

Edyta Madej

Mediator wiedzy

Trener myślenia wizualnego, moderator Design Thinking, e-dydaktyk, projektant szkoleń e-learningowych. Jest mediatorem wiedzy. Prowadzi warsztaty z zakresu zarządzania wiedzą, myślenia wizualnego, zarządzania czasem oraz stresem informacyjnym, a także wykorzystania nowych technologii w firmach.

Tworzy i uczy jak konstruować prezentacje, infografiki, filmy whiteboardowe. Tworzy Pigułki Wiedzy, które wykorzystywane są podczas wystąpień, w celach szkoleniowych lub edukacyjnych i pomagają usprawnić przekaz informacji. Prowadzi zajęcia z zakresu tworzenia e-learningu na uczelniach wyższych w Warszawie i w Krakowie.

Ukończyła studia magisterskie z doradztwa psychospołecznego, studia podyplomowe: Trener Umiejętności Poznawczych oraz studia Trener Grupowy, a także liczne kursy dla trenerów: m.in. Trener Warsztatów On-line, Moderator Design Thinking i wiele innych.

silleo-beata-adamczyk-nowak-hp

Beata Adamczyk-Nowak

Trener biznesu, coach, konsultant HR, psycholog. Od 2001 roku prowadzi szkolenia opierając się na rzetelnej, empirycznie sprawdzonej wiedzy. Specjalizuje się w kształtowaniu kompetencji kadry menedżerskiej oraz pracowników firm. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie. Projektuje procedury rozwojowe oparte na analizie potrzeb szkoleniowych firmy i jej zespołów.

Realizuje projekty szkoleniowe w obszarze zarządzania: komunikowanie się w organizacji, kierowanie zespołem, motywowanie, przywództwo, ocena pracownicza, obsługa klienta.

Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii, studia z zarządzania zasobami ludzkimi, szkołę coachingu, Szkołę Trenerów Biznesu Moderator, Szkołę Coachingu Menedżerskiego.

silleo-bruno-zoltowski-hp

Bruno Żółtowski

CEO

Psycholog biznesu, trener, coach. Na co dzień wspiera menedżerów w podnoszeniu ich kompetencji kierowniczych. Specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów w firmach oraz w zwiększaniu wydajności zespołów. Diagnozuje potrzeby organizacji i projektuje procesy rozwojowe dla firm i instytucji.

Wykorzystuje doświadczenia zawodowe zdobyte w pracy trenera biznesu, wykładowcy i przedsiębiorcy, co pomaga mu syntetyzować wiedzę i skuteczniej rozwiązywać problemy Klientów. Przeprowadził 12 000 godzin szkoleń oraz ponad 2000 godzin sesji coachingowych.

Ukończył studia magisterskie i doktoranckie z zakresu psychologii, studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej, szkołę coachingu, Szkołę Trenerów Biznesu Moderator, liczne szkolenia dla trenerów i z zakresu Lean Management.

silleo-dorota-gdowska-zoltowska-hp

Dorota Gdowska-Żółtowska

Psycholog, trener biznesu, konsultant HR. Od 2004 roku zrealizowała kilka tysięcy godzin szkoleń i warsztatów z zakresu skutecznej komunikacji, przywództwa i budowania zespołów oraz zarządzania czasem, kreatywności i efektywnego nauczania. Specjalizuje się w projektowaniu rozwiązań doskonalących komunikację wewnętrzną w organizacjach. Interesuje się mediacją, rozwiązywaniem konfliktów, zarządzaniem zmianą, przywództwem. Chętnie tworzy scenariusze szkoleniowych gier terenowych.

Ukończyła magisterskie studia psychologiczne, magisterskie studia pedagogiczne, studia z zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychoprofilaktyki, studium psychologicznego treningu grupowego i warsztatu umiejętności społecznych, a także liczne kursy oraz szkolenia dla menedżerów, trenerów i coachów.

silleo-agnieszka-dunaj-hp

Agnieszka Dunaj

Trener, coach, konsultant HR

Trener biznesu, coach, konsultant HR. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie, także w zarządzaniu zespołami wielokulturowymi. Przez wiele lat związana była z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, gdzie odpowiadała za współpracę z klientami korporacyjnymi w zakresie HR i employer brandingu, zarządzała zespołami, także w projektach międzynarodowych.
W SILLEO prowadzi warsztaty rozwijające kompetencje menedżerskie, coaching menedżerski i zespołów. Specjalizuje się w tematyce związanej z komunikacją oraz budowaniem zespołów i strategii.

Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki, studia magisterskie z filologii angielskiej, studia z zarządzania zasobami ludzkimi, studia z zakresu doradztwa zawodowego, Szkołę Trenerów Metrum, szereg szkoleń dla menedżerów.

Jeśli masz potrzebę rozwijania swojego przedsiębiorstwa,
zapraszamy do kontaktu.