Umiejętności menedżerskie pomocne w zarządzaniu zespołem

umiejętności menedzerskie
You are currently viewing Umiejętności menedżerskie pomocne w zarządzaniu zespołem

Rola menedżera jest jedną z kluczowych dla rozwoju firmy. Zostając nim, stajesz się odpowiedzialny nie tylko za swoje zadania, ale również za zespół, którym zarządzasz. Jeśli zastanawiasz się, jakich umiejętności menedżerskich potrzebujesz, by spełniać się w tej roli, odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

Obejmując stanowisko lidera, jesteś już nie tylko pracownikiem i ekspertem w swojej dziedzinie. Od tego momentu zaczynasz pełnić wiele ról. Stajesz się po części strategiem, analitykiem, coachem, przywódcą, mediatorem, a niekiedy również „wyrocznią”. Potrzebujesz umiejętności menedżerskich we wspomnianych obszarach, kompetencji miękkich i twardszych. Przeczytaj i sprawdź, które już posiadasz, a które potrzebujesz nabyć.

Prowadzimy szkolenia
i coaching dla menedżerów

Umiejętności miękkie potrzebne menedżerowi

Umiejętności miękkie to cechy psychofizyczne i kompetencje społeczne. Decydują one o naszych zachowaniach, reakcjach na różne sytuacje, relacjach społecznych. Są wrodzone lub nabyte z czasem na podstawie doświadczeń. Dopełniają kwalifikacje zdobyte podczas nauki. Część z nich da się wytrenować. Te, które niewątpliwie potrzebne są liderowi to:

 1. Umiejętności komunikacyjne
 • słuchanie bez przerywania, 
 • zadawanie pytań zachęcających do wypowiedzi, 
 • mówienie językiem zrozumiałym dla pracownika, parafrazowanie zdań i uściślanie wypowiedzi pracownika, 
 • jasne i zrozumiałe formułowanie swoich myśli,
 • autoprezentacja.
 1. Umiejętności właściwego, sprawiedliwego oceniania na podstawie faktów, a nie wyobrażeń, plotek i skupianie się na: 
 • wynikach pracy, 
 • zachowaniach pracownika,
 • osiągnięciach, 

…bez oceniania osoby i jej cech charakteru.

 1. Umiejętności związane z motywowaniem
 • zachęcanie do pracy, 
 • zapalanie do nowych pomysłów, 
 • „sprzedawanie” własnych pomysłów zespołowi, 
 • odpowiednie reagowanie na zniechęcenie pracowników,
 • właściwa ocena poziomu motywacji członków zespołu.

Przeczytaj również -> Dlaczego pracownikom brakuje samodzielności? i dowiedz się, co może być tego przyczyną.

 1. Umiejętność rozwiązywania konfliktów:
 • świadomość różnic i uszanowanie ich,
 • rozpoznawanie sprzecznych potrzeb,
 • szukanie kompromisów korzystnych dla obu stron konfliktu,
 1. Umiejętność przezwyciężania problemów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych/stresowych:
 • kontrola swoich emocji i zachowań,
 • trzeźwe działanie pod presją,
 • niepoddawanie się.
 1. Odwaga w dążeniu do celu i braniu personalnej odpowiedzialności za swoje decyzje:
 • odpowiedzialność moralna,
 • wyzbycie się niezdrowego egoizmu.
 1. Umiejętność integrowania ludzi wokół wspólnych celów:
 • tworzenie okazji do spotkań i lepszego poznania się,
 • dbanie o afiliację (podtrzymywanie pozytywnych kontaktów) w zespole,
 • celebrowanie sukcesów.
 1. Umiejętność współpracy z innymi menedżerami.

Prowadzimy szkolenia
i coaching dla menedżerów

Umiejętności twardsze w pracy lidera

Umiejętności twardsze to kompetencje wspierające organizację pracy i zarządzanie zadaniami w zespole. W pracy menedżera pomocne są takie jak:

 1. Planowanie i organizacja pracy
 • dobre szacowanie czasu wymaganego na realizację zadań,
 • znajomość narzędzi ułatwiających organizację pracy w zespole,
 • ustalanie priorytetów,
 • delegowanie zadań i ich kontrola.
 1. Identyfikowanie talentów i adekwatne ocenianie kompetencji pracowników, a co za tym idzie dopasowanie zadań do ich możliwości.
 1. Analizowanie danych, na podstawie których podejmuje się decyzje:
 • wyciąganie wniosków/lekcji na przyszłość,
 • proponowanie rozwiązań.
 1. Stawianie realnych do osiągnięcia celów i przekładanie ich na zadania w zespole oraz dbanie o środki niezbędne do ich realizacji.

Prowadzimy szkolenia
i coaching dla menedżerów

Jak widzisz znakomite przygotowanie merytoryczne i bycie ekspertem w swojej dziedzinie nie wystarczą, by efektywnie zarządzać zespołem. Część wymienionych umiejętności menedżerskich z pewnością już masz. Uzupełniając je o nowe kompetencje, zwiększysz swoje szanse na bycie dobrym, skutecznym i cenionym liderem.

Rozwój umiejętności menedżerskich z SILLEO

W SILLEO pomagamy liderom zdobywać kompetencje menedżerskie niezbędne do zarządzania zespołem. Od 16 lat prowadzimy szkolenia, udzielamy konsultacji, doradzamy. Jeśli potrzebujesz wsparcia, zapoznaj się z naszą ofertą, umów na bezpłatną konsultację i najważniejsze – sprawdź opinie naszych dotychczasowych klientów.

Bruno Żółtowski

Doradza menedżerom i wspiera zarządy firm w budowaniu strategii HRM (Human Resources Management). Diagnozuje potrzeby organizacji i projektuje procesy rozwojowe dla firm i instytucji. Specjalizuje się w usprawnianiu pracy zespołów oraz szkoleniu menedżerów z zarządzania zadaniami i efektywności osobistej.
Wykorzystuje doświadczenia zawodowe zdobyte w pracy trenera, menedżera i przedsiębiorcy, co pomaga mu syntetyzować wiedzę i skuteczniej rozwiązywać problemy Klientów. W 2005 roku założył firmę SILLEO, gdzie obecnie pełni rolę prezesa Zarządu spółki.
Ukończył studia magisterskie i doktoranckie z zakresu psychologii, studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej, szkołę coachingu, Szkołę Trenerów Biznesu Moderator, liczne szkolenia dla trenerów i z zakresu Lean Management.
Uwielbia włóczęgę po świecie z plecakiem na plecach i dobrego bluesa.