Zarządzanie wiedzą w organizacji to procesy, które umożliwiają transfer wiedzy pomiędzy pracownikami w różnych jednostkach organizacyjnych. Efektami, które można osiągnąć dzięki zarządzaniu wiedzą, są na przykład: szybsza realizacja zadań, wzrost kompetencji i zaangażowania pracowników, innowacyjność i wprowadzanie zmian. Zarządzanie wiedzą pozwala uniknąć sytuacji, w której pracownicy z wiedzą odchodzą z firmy, pozostawiając luki kompetencyjne, których nie potrafią uzupełnić młodsi stażem pracownicy.

Co jeszcze daje zarządzanie wiedzą w firmie?

Organizacja, która jest oparta na wiedzy, jest też chętna do inwestowania w eksperymenty i gotowa do ponoszenia ryzyka. Myśli, wyciąga wnioski, modyfikuje obszary, które tego wymagają i w rezultacie odnosi sukcesy. Dobre zarządzanie wiedzą w organizacji daje przewagę konkurencyjną