Firma, która koncentruje się na efektywnej teraźniejszości i jednocześnie rozpoznaje potrzeby przyszłości? To firma, która stawia na zarządzanie talentami. Proces ten jest poszukiwaniem, ale i inwestowaniem w rozwój osób, które mają w sobie potencjał potrzebny w organizacji. Innymi słowy, zarządzanie talentami to wykorzystanie przez firmę talentów pracowników, ale też rekrutowanie nowych osób, spełniających aktualne (i przyszłe) wymagania

Zarządzanie talentami w organizacji – dlaczego warto?

Zarządzanie talentami jest korzystne dla firmy i dla kandydata do pracy/pracownika. W pierwszym przypadku proces ten jest po prostu bardziej opłacalny. Zatrudnienie utalentowanej osoby i zaoferowanie mu rozwoju kompetencji wewnątrz firmy to mniejsze koszty niż zatrudnianie specjalistów z zewnątrz. W drugim przypadku rośnie motywacja osoby i jej zaufanie w stosunku do firmy. To z kolei generuje też większe zaangażowanie w pracę i poczucie lojalności.