Wypalenie zawodowe, które objawia się jako brak energii i zaangażowania w pracę, może dotknąć każdego pracownika, na każdym stanowisku. Najbardziej narażeni są na nie jednak pracownicy pełniący stresogenne funkcje, np. kierownicy, oraz mający intensywne kontakty z ludźmi (m.in. nauczyciele, trenerzy, konsultanci, psychologowie). 

Wypalenie zawodowe — definicja 

Definicja wypalenia zawodowego zawarta w ICD-11 wskazuje na następujące wymiary tego zjawiska

  • uczucie braku energii lub wyczerpania, 
  • mentalne odcięcie od spraw pracy, 
  • zmniejszona skuteczność zawodowa, 
  • negatywne nastawienie wobec pracy. 

Wypalenie zawodowe jest odpowiedzią organizmu na długotrwały stres, spowodowany sytuacją w pracy. Bywa reakcją na nadmierne przeciążenie obowiązkami, zbyt trudne i odpowiedzialne zadania lub wręcz przeciwnie — monotonię i nudę w pracy. Do wypalenia zawodowego dochodzi, gdy pracownik przestaje odczuwać satysfakcję z pracy, czuje, że się nie rozwija i jest przepracowany.