Wdrożenie pracownika, nazywany także z języka angielskiego onboardingiem, to proces, którego celem jest adaptacja nowozatrudnionego pracownika (a także pracownika, który zmienił stanowisko w ramach jednej organizacji) wszelkich niezbędnych informacji na temat organizacji, kultury organizacyjnej, ogólnych zasad pracy oraz zadań na obejmowanym przez pracownika stanowisku. Jest to proces o dużym znaczeniu, ponieważ od jego jakości zależy jak szybko pracownik zacznie stosować się do oczekiwań organizacji, zarówno w wymiarze realizowanych celów jak relacji międzyludzkich. Prawidłowo przeprowadzony onboarding wpływa też na satysfakcję pracownika i jego retencję.