4 uszy von Thuna to koncepcja, która zakłada, że człowiek może słyszeć i odbierać skierowaną do niego wypowiedź na 4 płaszczyznach: rzeczowej, wzajemnej relacji, ujawniania siebie i apelu. Uznawana jest za uniwersalne narzędzie pomagające w rozumieniu komunikacji niezależnie od przypadku. Słuchanie niepełną liczbą uszu – 1, 2 lub 3 – powoduje niewłaściwie odczytanie tego, co się słyszy.

Uszy von Thuna w praktyce 

4 uszy von Thuna najlepiej wytłumaczyć na przykładzie. Kiedy menedżer mówi pracownikowi np. słowa „twój raport z produkcji znowu do mnie nie dotarł!”, pracownik słyszy uchem:

  • rzeczowym – nie ma raportu, czegoś brakuje, nie wiadomo jak poszła produkcja,
  • wzajemnej relacji – podlegam menedżerowi, właśnie robi mi wyrzuty, znowu nie wykonałem zadania
  • ujawniania siebie – nie ma raportu, nie wie, jak dalej wykonać zadanie, ma kłopot i jest zdenerwowany
  • apelu – muszę szybko wysłać raport i następnym razem działać terminowo

Znajomość modelu 4 uszu eliminuje nieporozumienia, gdyż pozwala nam zrozumieć, w jaki sposób rozmówca mógł odebrać i zrozumieć naszą wypowiedź.