to termin, który zawiera w sobie szereg umiejętności osobistych, wpływających na jakość relacji z ludźmi oraz pracy. Należą do nich umiejętności komunikacyjne, rozwiązywania problemów, organizacyjne. Są one uniwersalne, niezbędne bez względu na rodzaj wykonywanej pracy.