Kompetencje, autonomia i relacje sprawy to 3 czynniki, które wpływają na to, że jesteśmy zmotywowani do wykonania jakiegoś zadania. Właśnie to wyraża teoria autodeterminacji (inaczej automotywacji) dwóch naukowców – Deciego i Ryana. Co to oznacza w praktyce?

Teoria autodeterminacji, czyli motywacja płynąca z wewnątrz

Teoria autodeterminacji zakłada, że człowiek powinien mieć:

  • umiejętności pomagające mu wykonać zadanie (płaszczyzna kompetencji), 
  • wolność decydowania o wykonaniu zadania (płaszczyzna autonomii), 
  • poczucie sensu wykonywanego zadania (płaszczyzna relacji). 

Pracownik, który potrafi, wie, po co i może np. wymyślić, w jaki sposób zrealizować zadanie, jest najbardziej zdeterminowany i najlepiej wykonuje swoją pracę. Angażuje się, jest produktywny i nie potrzebuje dodatkowych motywacji z zewnątrz