według koncepcji przywództwa sytuacyjnego to różnorodne podejścia kierownicze, dopasowywane do konkretnych sytuacji i potrzeb zespołu. Lider stosuje różne style w zależności od stopnia gotowości i umiejętności pracowników, dbając o skuteczną komunikację i dostosowanie do zmieniających się warunków. To elastyczne podejście, które podkreśla adaptacyjność lidera, umożliwiając mu efektywne zarządzanie zespołem w różnych kontekstach.