Spotkanie 1 na 1 to regularne, często zaplanowane spotkanie pomiędzy menedżerem a pracownikiem, mające na celu omówienie postępów, wyzwań oraz celów zawodowych pracownika. Umożliwia to bezpośrednią komunikację, dzięki której pracownik może wyrazić swoje obawy, podzielić się opiniami oraz uzyskać konstruktywne wsparcie od przełożonego. Tego typu spotkania są kluczem do budowania silnych relacji w zespole, promowania otwartej komunikacji oraz rozwijania pracowników. Pomagają one również w identyfikacji problemów we wczesnym stadium oraz w opracowywaniu skutecznych strategii ich rozwiązania.