Spektrum autyzmu to zaburzenie neurorozwojowe, które najczęściej objawia się: zaburzeniami rozwoju intelektualnego, upośledzeniem umiejętności porozumiewania się z innymi, trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji społecznych, tendencją do powtarzalnych i sztywnych zachowań, czynności lub zainteresowań.Cechy osób autystycznych występują w różnym nasileniu. Nie ma dwóch osób w spektrum z identycznymi objawami.