to podejście, które kładzie nacisk na elastyczność i dostosowywanie się lidera do zmiennych warunków. Obejmuje ono umiejętność analizy sytuacji, przewidywania potrzeb zespołu oraz skutecznego wykorzystania różnych stylów zarządzania w zależności od konkretnego kontekstu. Kluczowe jest także aktywne słuchanie, zrozumienie oczekiwań i dostosowywanie działań do bieżących wyzwań. W rezultacie, lider potrafi skutecznie reagować na zmienne warunki, co przekłada się na efektywność zarządzania zespołem.