to zespół czynników wpływających na dobrostan człowieka w każdym obszarze jego życia, jest to akronim składający się z angielskich słów: Positive emotions (pozytywne emocje), Engagement (zaangażowanie), Relationships (relacje), Meaning (znaczenie) i Achievement (osiągnięcia). W późniejszym czasie do modelu dodano jeszcze jeden element, którym jest zdrowie (Health), stąd można spotkać się z akronimem PERMA+H. Model ten służy doskonale menedżerom w takiej organizacji pracy, aby wszystkie te elementy były w niej zawarte, dzięki czemu poczucie dobrostanu u pracowników wzrasta.