Optymalizację procesów produkcyjnych w firmie poprawia metoda Kanban, którą wymyślono w Japonii od słów kan (widoczny) i ban (kartka papieru). Jej narzędziem jest tzw. tablica kanbanowa (wirtualna lub rzeczywista), na której zadania przypisuje się kategoriom „do zrobienia”, „w trakcie” oraz „zrobione”. Kategorie te mogą być jeszcze bardziej szczegółowe, w zależności od potrzeb firmy. 

Metodyka kanban, czyli „7 razy żadnych”

Metoda kanban określana jest też hasłem „7 razy żadnych”. Co to oznacza? Dzięki jej stosowaniu w firmie nie będzie:

  • żadnych braków,
  • żadnych zapasów,
  • żadnych opóźnień,
  • żadnych kolejek,
  • żadnych bezczynności,
  • żadnych zbędnych czynności i kontroli,
  • żadnych zbędnych przemieszczeń.

Metodyka Kanban służy zatem wytwarzaniu takiej ilości dóbr, jaka jest w danej chwili potrzebna.