prosta metoda wyciągania wniosków za pomocą czterech kroków.Model GOLD to akronim angielskich słów Goal, Outcome, Learn, Differently, których rozwinięcie to 4 pytania pozwalające uczyć się na błędach. Pozwala przemyśleć każdy błąd i go przepracować. W kroku pierwszym nabieramy perspektywy pytając się o to, jaki był cel, co chcieliśmy osiągnąć? W drugim kroku konfrontujemy nasze oczekiwania z osiągniętymi rezultatami. Sprawdzamy, co się udało a co nie. W trzecim kroku wyciągamy wnioski zadając sobie pytanie: „czego się nauczyłam/ nauczyłem?” W ostatnim kroku tworzymy plan działania na bazie wyciągniętych wniosków – budujemy świadomość tego, co warto zrobić inaczej i wprowadzić to w życie.