odnosi się do atmosfery, wartości i praktyk w organizacjach, które sprzyjają akceptacji różnorodności, równości szans oraz uwzględnianiu i szanowaniu różnic. W kontekście neuroróżnorodności, kultura inkluzywności zakłada otwarte podejście do różnych stylów myślenia, zachowań i umiejętności, usuwanie przeszkód i barier, które mogą utrudniać wykorzystanie potencjału pracowników.