Różnica poglądów, interesów lub celów między dwoma lub więcej osobami. W zarządzaniu ludźmi ważne jest umiejętne zarządzanie konfliktami, aby nie negatywnie wpływały one na pracę zespołu.