Huśtawka emocjonalna to technika wpływu społecznego. Rozpoczyna się od wprowadzenia osoby w stan lęku, a następnie zadziałanie w celu jego wycofania. Taki mechanizm skutkuje poczuciem ulgi i wejściem w bezrefleksyjność. W rezultacie osoba poddana huśtawce emocjonalnej – a więc i bezrefleksyjności – jest bardziej uległa wobec oczekiwań swojego rozmówcy

Dlaczego huśtawka emocjonalna działa?

Z psychologicznego punktu widzenia huśtawka emocjonalna działa, ponieważ:

  • osoby jej doświadczające wyobrażają sobie, co mogłoby się zdarzyć, choć się nie zdarzyło,
  • koncentracja na tym, co miało miejsce, wywołuje deficyt zasobów poznawczych dotyczących aktualnego zadania.

Problem z zasobami poznawczymi, które uniemożliwiają koncentrację i obiektywną ocenę aktualnie rozważanej sprawy, jest główną przyczyną uległości wobec proponowanego stanowiska.