Hakowanie przywództwa to podejście, które skoncentrowane jest na dostrzeganiu przez lidera różnych wyzwań i problemów do rozwiązania z obszaru zarządzania zespołami i pracownikami a następnie szukaniu najlepszych, praktycznych metod działania. Stosują je od razu, zaczynając od łatwych kroków, ale tworzą również plany pełnego wdrożenia, by w pełni wykorzystać swój potencjał. Hacking Leadership to perspektywa, która ułatwia liderom stworzenie planu działania umożliwiającego identyfikację, udoskonalenie, rozwój i osiągnięcie ich potencjału przywódczego oraz stworzenie efektywnego zespołu/ organizacji.