Filary mądrości według koncepcji Igora Grossmana (psycholog społeczny). Definiuje mądrość jako umiejętność łączenia wiedzy o życiu, zrozumienia kontekstu i efektywnego dostosowania się do różnych sytuacji życiowych. Opiera się na czterech filarach:  

  1. Szeroka perspektywa – spojrzenie z różnych punktów widzenia, zwłaszcza w sytuacjach społecznych takich jak konflikty lub nieporozumienia.
  2. Pokora intelektualna – dystans wobec własnej wiedzy, przekonań i sądów.
  3. Przekonanie o zmienności relacji społecznych – brak oczekiwania, że zawsze będzie tak samo jak jest teraz.
  4. Dążenie do porozumienia – kooperacyjne nastawienie do ludzi. Poszukiwanie wspólnych płaszczyzn zamiast koncentrowania się na różnicach.