Feedforward to jedno z narzędzi komunikacji, które pomaga rozwijać kompetencje pracowników. Twórcą jego koncepcji był Marshall Goldsmith, jeden z najważniejszych myślicieli branży zarządzania  stworzył. 

Określenie feedforward słusznie może kojarzyć się z feedbackiem. Podczas gdy ten drugi koncentruje się na przeszłości, feedforward — wręcz przeciwnie. Jego celem jest znalezienie rozwiązań, które pomogą uniknąć problemów w przyszłości. Jest dobrze odbierany przez pracowników, ponieważ nie stanowiąc oceny ani krytyki, pozwala im podejść do rozmowy z dystansem. Budzi kreatywność i aktywność, podkreśla, na jakich działaniach firmie zależy najbardziej. 

Praktyczna rada prof. Goldsmitha na temat metody feedforward brzmiała: zamień każde zdanie dotyczące przeszłości na konkretne oczekiwanie dotyczące przyszłości. To zwiększy prawdopodobieństwo pozytywnej reakcji pracownika i wdrożenia tych oczekiwań w życie.