Empatia poznawcza: to zdolność „widzenia świata oczami innych” i zrozumienia ich perspektywy uczuć i myśli. Zdolność do analizy sytuacji z puntu widzenia innych osób jest istotnym elementem budowania zdrowych relacji społecznych oraz wspierania komunikacji i porozumienia między ludźmi.