w kontekście zarządzania czasem oznacza umiejętność efektywnego wykorzystywania zasobów czasowych w realizacji celów i zadań. To zdolność skutecznego planowania, priorytetowania oraz skoncentrowania uwagi na kluczowych zadaniach, minimalizując straty czasu na nieistotne czynniki. Efektywność osobista obejmuje również umiejętność radzenia sobie ze stresem, utrzymywania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, co przekłada się na osiąganie zamierzonych rezultatów bez nadmiernego obciążenia.