Dostrojenie to zdolność do harmonijnego dopasowania własnych działań i własnego punktu widzenia do innych osób i sytuacji. Dostrojenie jest uwagą, która wykracza poza chwilową empatię i staje się obecnością ułatwiającą wzajemne zrozumienie.