stan, w którym pracownicy odczuwają zadowolenie z pracy, mają poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a sama praca sprzyja ich rozwojowi a więc umożliwia wykorzystanie ich aktualnych umiejętności, stawia przed nimi wyzwania, które wymagają nabycia nowych kompetencji, a jednocześnie nie przekraczają ich możliwości. Postawienie dobrostanu pracowników w centrum zainteresowania organizacji pozwala zmniejszyć rotację pracowników, zwiększyć ich zaangażowanie i efektywność.