Dobrostan (z ang. well-being) to stan zdrowia fizycznego i psychicznego, poczucie ogólnego spełnienia i satysfakcji ze swojego życia. W ujęciu organizacyjnym, według European Working Conditions Observatory, well-being w pracy to bezpieczna, zdrowa i wydajna praca w dobrze zarządzanej organizacji, wykonywana przez kompetentnych pracowników, którzy postrzegają swoją pracę jako znaczącą i satysfakcjonującą, a ich praca jest elementem wspierającym ich życie.

Dbanie o dobrostan pracowników nie powinien ograniczać się do zapewniania im różnorodnych benefitów (def. dodatkowe, nie wymagane odrębnymi przepisami świadczenia lub korzyści, które pracodawca przekazuje swoim pracownikom), ale powinno stać się stałym i istotnym elementem kultury organizacyjnej.