Decentracja poznawcza (koncepcja Jeana Piageta): zdolność do wycofywania się z własnej perspektywy i rozważania sytuacji z punktu widzenia innych osób. Powoduje, że nieświadomie internalizujemy sposób postępowania wobec tej osoby, wzbogacając swój repertuar zachowań oraz skojarzeń. Umiejętność decentracji poznawczej rozwija się z wiekiem wraz ze zdolnością uwzględniania różnych perspektyw, punktów widzenia i kontekstów w procesie myślowym.