Daniel Kahneman to znany psycholog i laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Jego badania nad procesami podejmowania decyzji i psychologią zachowań ludzkich miały ogromny wpływ na świat biznesu. Kahneman jest znany ze swoich prac nad dwoma systemami myślenia: Systemem 1 (szybki, intuicyjny) i Systemem 2 (skomplikowany, logiczny). Jego teoria pomogła zrozumieć, dlaczego ludzie często podejmują irracjonalne decyzje, co ma znaczenie w ekonomii behawioralnej i marketingu. Jego książka „Thinking, Fast and Slow” stała się bestsellerem i wnioski z niej są stosowane w strategiach biznesowych i analizie rynku. Badania nad heurystykami i błędami poznawczymi pomogły firmom lepiej zrozumieć zachowanie konsumentów i podejmować trafniejsze decyzje biznesowe. Wpływ Kahnamana na analizę danych i zarządzanie decyzjami jest ogromny, stanowi podstawę dalszych badań nad zachowaniami ludzkimi w biznesie.