Coaching – to metoda rozwoju osobistego, wywodząca się ze sportu. Polega na poszukiwaniu rozwiązań bazując na zasobach klienta (coachee) przy wsparciu coacha. W procesie coachingowym coach pomaga klientowi uświadomić sobie jego przekonania, silne strony i doświadczenia, a także rozwijać kompetencje, po to aby osiągnąć założony przez klienta cel rozwojowy. Cele te mogą dotyczyć radzenia sobie w sytuacjach życiowych i zawodowych oraz rozwoju kariery.