Budowanie ścieżki kariery to podstawa dobrze funkcjonującej firmy. Zaplanowanie takiej ścieżki w organizacji daje korzyści zarówno ambitnemu pracownikowi, jak i samemu przedsiębiorstwu. Przygotowanie stanowisk (ich hierarchii, obowiązków i wymagań dotyczących awansów) umożliwia firmie wykorzystanie potencjału pracowników. Znacznie też poprawia wizerunek firmy jako pracodawcy. Ale to nie wszystko!

Budowanie ścieżek kariery w organizacji – korzyści

Budowanie ścieżki kariery sprawia, że organizacja ma lepsze wyniki i coraz bardziej wykwalifikowany zespół. Może zredukować koszty rekrutacji i zmniejszyć współczynnik rotacji pracowników. Dla tych, którzy dołączają do firmy, przygotowana ścieżka kariery jest motywująca i generuje zaangażowanie, lojalność i poczucie wpływu na firmę. Pozwala też zaoszczędzić środki wydatkowane w firmach na szkolenia. Jeśli mamy określone ścieżki karier, to wydajemy fundusze na celowe szkolenia, które pomagają pracownikom realizować swoje zaplanowane ścieżki rozwoju kompetencji.

Proces określany jako budowanie ścieżki kariery jest czasochłonny, ale jego efekty mogą decydować o pozycji firmy wśród konkurentów.