Atypowość – niedopasowanie do powszechnej definicji „normalności”: odnosi się do cech, objawów lub zachowań, które odbiegają od normy lub są nietypowe w porównaniu z większością społeczeństwa. Często postrzegane w kontekście trudności psychicznych wynikających z neuroróżnorodności.